Close

Bizness: App Maker & Mobile App Builder For Small Business

Содержание

bizness — Викисловарь

Содержание

 • 1 Латгальский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография
 • 2 Латышский
  • 2.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 2.2 Произношение
  • 2.3 Семантические свойства
   • 2.3.1 Значение
   • 2.3.2 Синонимы
   • 2.3.3 Антонимы
   • 2.3.4 Гиперонимы
   • 2.3.5 Гипонимы
  • 2.4 Родственные слова
  • 2.5 Этимология
  • 2.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 2.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

bizness

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. бизнес, дело ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

bizness

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. бизнес, дело ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

→ bizness, перевод на русский, примеры предложений

Bet es domāju, ka biznesa vadītāji var izmantot savas uzņēmēja iemaņas un palīdzēt valdībām skatīties uz lietām nedaudz citādāk.

Считаю, что бизнес— лидеры могут приложить свои предпринимательские навыки и помочь тамошним правительствам по- новому подойти к проблемам.

QED

Ir saprotams, kāpēc lielajā biznesā mobilais telefons tiek uzskatīts par ļoti noderīgu.

Не трудно понять, почему для большого бизнеса мобильный телефон — это друг.

jw2019

(Daniēla 8:3, 4, 20—22; Atklāsmes 13:1, 2, 7, 8.) Roku rokā ar zvēriem līdzīgajām lielvarām darbojas biznesa

pasaule, un zinātnes sasniegumi tiek izmantoti drausmīgu ieroču radīšanai, jo tas ļauj gūt pasakainu peļņu.

Тесно сотрудничая с этими сравнимыми со зверями державами, коммерция и наука трудились над созданием самого ужасного оружия, какое только можно представить, и получали при этом огромную прибыль.

jw2019

5 Uzdevums rūpīgi apstrādāt teritoriju ietver arī to cilvēku apmeklēšanu, kas darbojas biznesa uzņēmumos šajā apkaimē.

5 В задачу тщательной проработки участка входит и посещение лиц, которые работают по соседству (Деян.

jw2019

”Man svarīgākais ir gūt sekmes biznesā,” sacīja kāds jauneklis.

«Моя главная цель — это успех

в бизнесе»,— сказал один молодой человек.

jw2019

Viņa varēja uzticēties viņas aizbildniecību, tomēr viņa nevarēja pateikt, ko netieša vai politisko ietekmi varētu nogādāt jābūt pēc biznesa cilvēks.

Она может доверять своей опеки, но она не могла сказать, что косвенные или политического влияния могут быть привлечены к имеет отношение к деловым человеком.

QED

Pēdējie divi, biznesa modelis un finansējums mani nepārsteidza.

Последние два аспекта — бизнес-модель и финансирование — мне показались логичными.

ted2019

Kā tu attiecinātu Salamana Pamācības 22:7 uz

biznesa pasākumiem?

Как бы вы применили Притчи 22:7 к сфере бизнеса?

jw2019

Lūk, seši principi, kurus ir svarīgi ievērot biznesā.

Вот шесть принципов, которые должны быть присущи деловым отношениям:

jw2019

Tabulas ar rindu baru, kas mēģina lai saņemtu visus šos izvēlņu izvēli, eeks biznesam un tā tālāk.

Вот таблица ( table ) из нескольких строк, в которых размещены все разделы меню, и так далее.

QED

Kāds kazino īpašnieks Sindzjuku (Tokija), kurš maskē savu īsto biznesu zem spēļu automātu salona izkārtnes, stāsta: ”Mūsu kalpotājam kāds iedūra ar nazi un atņēma 2 miljonus [jenu (20 000 ASV dolāru)].

Владелец казино в токийском районе Синдзюку, который для прикрытия своего бизнеса держит игровой видео-салон, сказал: «Служащему нанесли удар ножом и отняли 2 миллиона [йен (20 000 долларов)].

jw2019

Tajās tiek ierīkoti biroji, biznesa centri un bankas, un šīs ēkas Bratislavai piešķir tās moderno izskatu.

Именно эти новые здания офисов, деловых центров и банков придают городу современный вид.

jw2019

Viņi zina, kā notiek biznesā.

Они в курсе, как делаются дела

.

OpenSubtitles2018.v3

Kāda iemesla dēļ daži kristieši lūdz aizdevumus biznesa darījumiem no saviem ticības biedriem, un kas var notikt ar šādiem ieguldījumiem?

Почему некоторые христиане хотят получить ссуды от соверующих и что может произойти с такими инвестициями?

jw2019

Daži praktiski ieteikumi, kā saglabāt godīgumu biznesā

Как сохранить честность в деловых вопросах

jw2019

Par spīti minētajiem faktiem, kāda ietekmīga azartspēļu biznesa asociācija attaisno šo spēļu popularizēšanu, apgalvojot, ka ”lielākajai daļai amerikāņu, kas spēlē azartspēles, nerodas nekādas problēmas”.

Несмотря на вышеприведенные факты, одна влиятельная ассоциация игорного бизнеса оправдывает рекламу азартных игр, заявляя: «У подавляющего большинства американцев, любящих игру, не возникает никаких проблем».

jw2019

Galu galā plaukstošais bizness ieaijāja mūs garīgā miegā.

В конце концов из-за процветающего бизнеса мы уснули духовно.

jw2019

Neilgi pirms kara beigām Etija bija mācījusi mašīnrakstīšanu un stenogrāfiju biznesa koledžā Tilburgā, Nīderlandes dienvidos.

В конце войны Этти преподавала машинопись и стенографию в Тилбурге, на юге Нидерландов,

в колледже, где обучали делопроизводству.

jw2019

Lūk, piemēram, šāda situācija: kāds cilvēks lūdz aizdot naudu, lai viņš varētu īstenot savus biznesa plānus, un piedāvā lielu peļņu, ja jūs aizdosiet līdzekļus.

Рассмотрим такой вариант: кто-то хочет занять у нас денег, которые нужны ему для бизнеса, и предлагает выплатить хорошие проценты.

jw2019

Savāda lieta — kaut arī mana peļņa biznesā ir simtkārtīga, uzvara kauliņu spēlē dod daudz lielāku apmierinājumu.

Странная вещь- — хотя прибыль моего бизнеса свыше ста, победа в кости приносит куда больше удовольствия.

OpenSubtitles2018.v3

Tas bija Hārvardā, kur viņš pirms 30 gadiem satikās ar bijušo Hārvarda biznesa skolas dekānu un pašreizējo BJU–Aidaho prezidentu, Kimu Klārku.

Именно в Гарварде около 30 лет назад его пути пересеклись с прежним деканом Гарвардской школы бизнеса, нынешним президентом УБЯ–Айдахо Кимом Кларком.

LDS

Šeit es biju dzirdējis, ko viņš bija dzirdējis, es biju redzējis, ko viņš bija redzējis, un tomēr no viņa vārdiem sakot, tas bija skaidrs, ka viņš skaidri redzēja, ne tikai to, kas bija noticis, bet to, kas bija gatavojas notikt, bet ar mani viss bizness joprojām mulsina un grotesku.

Здесь я слышал, что он услышал, что я видел, что он видел, и все же от его слов было видно, что он ясно видел не только то, что произошло, но то, что было вот- вот произойдет, тогда для меня все это

дело было до сих пор путают и гротеска.

QED

Biznesa cilvēku privātās dzīves bieži bojā tēli, kurus viņi uzglezno pārējo acu priekšā.

Личная жизнь деловых людей часто становится заложником их куда более важных творений — тех портретов, которые они пишут.

OpenSubtitles2018.v3

Tieši pašreiz Klizanta ļoti veiksmīgi darbojās iekarošanas biznesā, tomēr to vēl aizvien varēja apturēt.

В данный момент времени Клизанд действовал успешно в своем завоевательном бизнесе, но его могли остановить.

Literature

Nīlam un Mozijam labāk neiejaukties Navarro biznesā.

Нилу и Моззи лучше не соваться в дела Наварра.

OpenSubtitles2018.v3

L Bizness group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 41503057572

Название Название: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «L Bizness group»
Правовая форма Правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (SIA)
Регистрационный номер, дата Регистрационный номер, дата: 41503057572, 16.11.2011
Рeгистр, Занесен в регистр Рeгистр, Занесен в регистр: Коммерческий регистр, 16.11.2011
Идентификатор SEPA Идентификатор SEPA: LV59ZZZ41503057572
Данные из реестра плательщиков НДС
Юридический адрес
Почтовый адрес Почтовый адрес: «Dzirnavas 39», Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5413
Регистрационное удостоверение Регистрационное удостоверение: Nr. K114949. 16.11.2011
Основной капитал Основной капитал: Оплаченный основной капитал — 2 844.00 EUR (Зарегистрирован в РП 08.06.2015)
Зарегистрированный основной капитал — 2 844.00 EUR (Зарегистрирован в РП 08.06.2015)
Вид дeятeльности Вид дeятeльности: Производство офисной и магазинной мебели (31.01, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ)
Производство мебели (31.0, версия 2.0) (Источник: ZO.LV)История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий Последнее обновление в Регистре Предприятий: 01.07.2021

Как доехать до Izdevniecība Dienas Bizness в Rīga на автобусе или трамвае?

Общественный транспорт до Izdevniecība Dienas Bizness в Rīga

Не знаете, как доехать до Izdevniecība Dienas Bizness в Rīga, Латвия? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до Izdevniecība Dienas Bizness от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.

Moovit предлагает бесплатные карты и навигацию в режиме реального времени, чтобы помочь вам сориентироваться в городе. Открывайте расписания, поездки, часы работы, и узнайте, сколько займет дорога до Izdevniecība Dienas Bizness с учетом данных Реального Времени.

Ищете остановку или станцию около Izdevniecība Dienas Bizness? Проверьте список ближайших остановок к пункту назначения: Pētersalas Iela; Elizabetes Iela; Ģipša Iela.

Вы можете доехать до Izdevniecība Dienas Bizness на автобусе или трамвае. У этих линий и маршрутов есть остановки поблизости: (Автобус) 13, 2, 24 (Трамвай) 5, 7

Хотите проверить, нет ли другого пути, который поможет вам добраться быстрее? Moovit помогает найти альтернативные варианты маршрутов и времени. Получите инструкции, как легко доехать до или от Izdevniecība Dienas Bizness с помощью приложения или сайте Moovit.

С нами добраться до Izdevniecība Dienas Bizness проще простого, именно поэтому более 930 млн. пользователей доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению. Включая жителей Rīga! Не нужно устанавливать отдельное приложение для автобуса и отдельное приложение для метро, Moovit — ваше универсальное транспортное приложение, которое поможет вам найти самые обновленные расписания автобусов и метро.

Бизнесс информация — Rhenus Belarus

Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Choose countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelarusBelgiumBrazilBulgariaCambodiaCanadaChileChinaCyprusCzech RepublicEstoniaFranceGermanyHungaryIndiaIndonesiaIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanLatviaLithuaniaLuxembourgMalaysiaMoroccoMyanmarNamibiaNetherlandsNew ZealandPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwitzerlandTaiwanThailandTunisiaTurkeyUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Of AmericaUzbekistanVietnam

Choose locationAalsmeerAhmedabadAksakovoAlba luliaAlcalá de Guadaira (Sevilla)AlicanteAlmatyAlmussafes / ValenciaAltavilla Vicentina (Vi)AlvercaAmtzellAnkaraAnkeveenAnkleshwarAntwerpenArrecife / LanzaroteAshford (Heathrow)Ashford / London HeathrowAtlantaAubevoyeAucklandAugsburgAulnay-Sous-BoisAyutthayaBad FriedrichshallBad HersfeldBakuBalernaBambergBang Phli District / SamutprakarnBangalore (Bengaluru)BangkokBarcelonaBaselBasildonBatamBayan Lepas, PenangBedburgBeijingBelgradBergkirchenBerlinBernBestBhiwandiBhiwandi / Village-ValshindBialystokBielefeldBilbaoBingenBischkekBlexen ( Stadt Nordenham )BlonieBlonie / PassBochumBolognaBolzanoBottropBowling Green / KentuckyBradfordBraunschweigBremenBresciaBruay sur l’Escaut Bruges CedexBrusselBuccinascoBuchsBuenos AiresBurgwedelBursaBusanCadenazzoCadolzburgCagayan De OroCalderara di RenoCalenzanoCampogallianoCannockCape TownCarinaroCasnate con BernateCaudebec-lès-Elbeuf Cayes/LlaneraCervignanoCham / ZugChavornayChemnitzChemnitz ( Meerane )ChengduChennai (ex Madras)Chennai (Madras)ChonburiChorzowCivitanova MarcheCoimbatoreColmarConcorezzoConstantaConstanta ( CT )ConstantiCorbyCoslada bei MadridCuxhavenCzeladzDachauDalianDambach-la-VilleDavao CityDecin 1DeizisauDen HaagDenkendorfDeva ( HD )Di AnDietzenbachDillingen / SaarDinslakenDintikonDoehlauDöhlauDölzigDorstenDortmundDoverDrachtenDubaiDublinDublin 12DuesseldorfDuisburgDurbanEast LondonEggolsheimEindhovenEkaterinburgEl Prat del LlobregatEmbrach-EmbraportEmdenEmmerichEschweilerEssenEtten-LeurFerch / Gemeinde SchwielowseeFigueruelas / ZaragozaForst (Lausitz)FrankenbergFrankfurtFrankfurt — NiedereschbachFrankfurt-FlughafenFreiburgFretinFrodsham (Liverpool)FuldaGaggenauGalwayGdanskGdyniaGeldernGelsenkirchenGenkGenovaGiessenGijonGinsheim-GustavsburgGiurgiu ( GR )GlasgowGlauchauGliwiceGoleniowGörlitzGothaGrande Synthe CedexGretz-ArmainvilliersGroß-EnzersdorfGroß-GerauGross-GerauGrossbeeren (Berlin)GrossschirmaGuangzhouGurgaon (Gurugram)Gurgaon (Gurugram) JamalpurGurgaon (Gurugram), HaryanaHaguenauHalle (Saale)Halle-AmmendorfHalolHamburgHamburg-StellingenHammHanauHannoverHanoiHarjumaaHeilbronnHerbolzheimHildenHildesheimHilleHillegomHinckleyHo Chi Minh CityHoerselgauHofHohenbrunn-RiemerlingHohenhamelnHolzwickedeHomburgHong KongHongkongHoppegartenHörselberg- HainichHörselgauHouston, TexasHowaldHückelhovenHullHyderabadIffezheimIloilo CityIngelheimIrunIstanbulJakartaJakarta SelatanJammuJamnagarJohannesburgJohor BahruKaarstKaiserslauternKaliszKalloKalugaKamp-LintfortKanchipuramKanchipuram DistKaohsiungKarlsruheKatowiceKaunasKavelstorf / Gemeinde DummerstorfKehlKesselsdorfKhimki / Moscow RegionKievKirchheimKirchheim-HeimstettenKlang, Selangor D.E.KleindoettingenKleveKlimovskKobierzyceKoblenzKobrow / Landkreis Parchim KoelledaKoelnKolkata (ex Calcutta)Kolkata, West BengalKoperKrakowKrasnodarKrasnogorskKrefeldKrems an der DonauKuala LumpurKuppenheimLa Cartuja BajaLa RicamarieLa WantzenauLadenburgLahnsteinLaimeringLangenhagenLapu Lapu City, CebuLas Palmas de Gran CanariaLauzaccoLe Coudray-MontceauxLe Grand-QuevillyLeerLeighton BuzzardLeipzigLespinasseLeverkusenLimassolLinsengerichtLodzLohfeldenLosoneLublinLucknowLudhianaLudwigshafenLuenenLutterworthLuxembourgMaastrichtMabalacat / Province PampangaMachelenMachelen ( Brucargo )MadridMagdeburgMaiaMalappuram, KeralaMalaszewiczeMaldonManchesterMangalore (Mangaluru)MannheimMarinha GrandeMarkiMarnach / Ortschaft von ClervauxMartorell / BarcelonaMartosMaurikMechelenMeeraneMerseburgMersinMettmannMeyrinMiami / FloridaMidrandMilanoMilton KeynesMindenMinskMionsMirandaMississaugaModriceModugnoMoenchengladbachMoersMoissy-Cramayel Mont St AignanMontrealMoskauMosnovMuensterMuggensturmMumbaiMumbai (ex Bombay)MünchenMuntinlupa CityNadarzynNagpurNanjingNasikNeemrana, Alwar districtNeschwitzNetherlandsNeu WulmstorfNeubrandenburgNeufahrn b.FreisingNeuffenNeussNeutraublingNew DelhiNew YorkNewark NJNewton AycliffeNidderauNiederau OT OckrillaNingboNordenhamNorth MelbourneNorthwichNossenNottulnNovorossiyskNoyelles-GodaultNuciceNuernbergNur-Sultan ( ehemals Astana )ObukhivOBUKHIV-FREIGHT-LOGISTICS-UAOdesaOiartzunOirschotOldenzaalOstrava-HrabovaOttmarsheimOzarow MazowieckiPadovaPalma De MallorcaPanaji (Panjim)PanchkulaParmaPedrola / ZaragozaPerafitaPhnom PenhPiasecznoPisaPitesti ( AG )PlaidtPlauenPlochingenPlovdivPordenonePort ElizabethPoznanPrattelnPuerto del Rosario / FuerteventuraPuneQingdaoQuezon CityRades port TunisRaigadRastattRatingenRegensburgRheinbachRheinbergRheinfeldenRidderkerkRiegel am KaiserstuhlRigaRodgauRoissy-en-FranceRomRomanshornRosemont / IllinoisRostockRotterdamRotterdam / MaasvlakteRouenRusseRzepinRzeszowSaarbruecken-BuebingenSaarlouisSadySaint-ApollinaireSaint-AvoldSaint-Barthelemy-D’AnjouSaint-FonsSaint-PetersburgSaint-Quentin-FallavierSaint-VulbasSalemSamut PrakanSamutprakarn ( Muang )San BonifacioSan Dorligo della ValleSan Fernando de HenaresSan VendemianoSanandSankt IngbertSanta Eulalia del Rio / IbizaSantiagoSanturtzi bei BilbaoSao PauloSaterland OT SedelsbergSchaffhausenSchipholSchiphol-RijkSchkeuditz / OT DoelzigSchkeuditz / OT GlesienSchortensSchwarzenbekSeelzeSegrateSemarang / Province Jawa TengahSembachSensSeoulSepang, SelangorSergiyev PosadSevreyShanghaiSheffieldShenzhenSimmersdorfSindelfingenSingapurSmolenskSofiaSokolowSon en BreugelSpreitenbachStorringtonStralsundStrasbourgStuttgartSubicSurabayaSuzhouSvilengradSwarzedz / JasinSwiecko / Community SlubiceSzczecinSzigetszentmiklosTaipeiTangerTarnowo PodgórneTashkentTavauxTenerifeThayngenThuine / Gemeinde FrerenTianjinTilburgTiruvallur DistTokyoTrebaticeTrencinTrevisoTrzinTunisTurinTuticorinUckangeUdineUelzenUnnaVaassenVadodaraVadodara (Baroda)ValenciaValencia (Ribarroja del Turia)Valencia (Ribarroja de Turia)VancouverVapiVarnaVaulx-Milieu Velten (Berlin)VenloVeronaVilniusVlaardingenVoelklingen OT FuerstenhausenVoluntari ( IF )VoronezhVufflens-la-VilleWalldorfWalvis BayWangWarschauWarschau / WarszawaWarszawaWasserbilligWeil am RheinWerndorfWeselWetzlarWienWiesauWilhelmshavenWillichWilrijkWittingenWittlichWoerthWormsWroclawWrocławWuhanWunstorfWuppertalWuxiXiamen YangonZawada (Opole)Zibido San Giacomo / MilanoZierbena (Vizcaya)ZuerichZuerich / AirportZurichZwickau

Choose business segmentAir Cargo HandlingAutomotiveContract LogisticsFreight LogisticsFreight Logistics Air & OceanFreight Logistics RoadFreight RoadHealth CareHigh TechHome DeliveryIntermodalOffice SystemsPort LogisticsPublic TranportPublic TransportPublic Transport BusPublic Transport TrainRecyclingRhenus Assets & ServicesWarehousing Solutions

Номер делового журнала «Бизнесс журнал Сибирь» появился в библиотеке — Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д.Федорова

Номер делового журнала «Бизнесс журнал Сибирь» появился в библиотеке

«Бизнес журнал Сибири» — это периодическое издание — проект «Региональный Бизнес журнал», входящий в структуру ежемесячного делового издания «Федеральный Бизнес журнал», которое выходит в свет с 2002 года и признано лучшим федеральным средством массовой информации по итогам XX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в 2014 году.

Редакция журнала уделяет большое внимание региональному инновационно-технологическому предпринимательству, его масштабированию до федерального, мирового уровня, знакомит читателей с крупными федеральными и региональными событиями.

Проект «Региональный Бизнес-журнал» представлен дополнительным четвертым номером в квартале, охватывает основные города Центрального, Уральского федеральных округов, Кемеровской области-Кузбасса и направлен на привлечение новых регионов для распространения журнала и освещение экономической ситуации.

На страницах издания поднимаются важные проблемы и вопросы, актуальные для предпринимателей России, предлагаются пути их решения. На страницах журнала представители власти, компании делятся своим видением текущей ситуации, дают советы и высказывают конкретные предложения.

Несмотря на свою тематическую направленность и специальную аудиторию, журнал носит краеведческий характер, поэтому является ценным изданием для Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова, как крупного краеведческого центра, где ведется большая работа по сбору, хранению и предоставлению в общественное пользование краеведческих документов. 

Уважаемые руководители издательств, полиграфических предприятий, редакций СМИ, других издающих организаций

Обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на возможность осуществления вечного хранения издаваемой Вами печатной продукции в фондах Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.

То, что делаете вы, как издатели, заслуживает большого уважения, а наша задача сохранить ваш труд для потомков.

Результатом совместных усилий станет работа по созданию уникального фонда документов региона, продвижение контента о нашем крае в информационном поле страны.

Любой пользователь библиотеки сможет бесплатно ознакомиться с Вашими изданиями, а при наличие электронного варианта документа, это будет доступно любому гражданину России и зарубежья.

Будем благодарны за передачу Вашей издательской продукции в нашу библиотеку.

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на понимание важности совместной работы.

Murda bizness — Iggy Azalea | Перевод и текст песни | Слушать онлайн

Hit the club with bad bitches,
Stack of hundreds, bunch of fifties,
Super clean, fo’ sho get ‘em,
Hit the scene, kill shit, we in the
murder business.
I kill pride, I hurt feelings, click clack, bang bang, we in the murder business.
My outfit? It murk bitches, click clack, bang bang, we in the murder business.

Iggy, do it Biggie, tell ‘em keep
sendin’ bottles, Imma pop fifty,
These other bitches think they hot?
Not really.
She a broke ho, that’s how you know she not with me.
Keep my heels on high, ride or die,
760 Li, ridin’ fly,
I’m the God’s honest truth, they decide to lie,
They just divide they legs, I divide the pie,
And nah, nah, nah, nobody diggin’ y’all, hoes,
When Iggy in the spot, they be iggin’ y’all, hoes.
I’m cold, get in that thang,
Kill bitches dead, click clack, bang bang, it’s the murder business.

Hit the club with bad bitches,
Stack of hundreds, bunch of fifties,
Super clean, fo’ sho get ‘em,
Hit the scene, kill shit, we in the
murder business.
I kill pride, I hurt feelings, click clack, bang bang, we in the murder business.
My outfit? It murk bitches, click clack, bang bang, we in the murder business.

Peezy, we got them queazy, give these hoes a hard time, make it look easy,
I’m the first of my kind, you ain’t seen any,
We gonna eat this bread ‘cause we make plenty,
Stacks piled high, let the hundreds fly.
You ain’t gotta do a shit but stay broke and die,
While I keep makin’ hits with these coca lines.
Shit, I’m IMAX big, you poster size,
And nah, nah, nah, they ain’t feelin’ y’all, hoes,
If you was on fire, wouldn’t piss on y’all,
hoes.
I’m cold, get in that thang,
Kill bitches dead, click clack, bang bang, it’s the murder business.

Hit the club with bad bitches,
Stack of hundreds, bunch of fifties,
Super clean, fo’ sho get ‘em,
Hit the scene, kill shit, we in the
murder business.
I kill pride, I hurt feelings, click clack, bang bang, we in the murder business.
My outfit? It murk bitches, click clack, bang bang, we in the murder business.

Outfit perfect, hit the scene, hurt shit,
In the 9/11, I 187 murk shit.
Holocaust, genocide, kill their ego and their pride,
Crematin the hatin’, it’s a murder in the makin.
I’m takin all shine off top,
Buyin all bottles from the bar, let’s pop
Champagne, if them niggas die of thirst, man, we’ll buy a hearse,
When the light hit the chain all you see is fireworks.
I mute niggas turnt up all the way,
Shoot nigga with the swag, Doc Holliday,
I’m steady blowin loud, broke niggas ain’t
allowed,
Click clack, bang bang, pow pow, it’s the murder business.

Hit the club with bad bitches,
Stack of hundreds, bunch of fifties,
Super clean, fo’ sho get ‘em,
Hit the scene, kill shit, we in the
murder business.
I kill pride, I hurt feelings, click clack, bang bang, we in the murder business.
My outfit? It murk bitches, click clack, bang bang, we in the murder business.

Двигаю в клуб с отвязными тёлками,
Стопка сотен, куча полтинников,
Сверхровная, конкретно задам всем жару,
Прибываю на место, порешу всех, мы занимаемся убийственным делом.
Я уничтожаю гордость, я раню чувства, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.
Мой наряд? Он умножит стерв на нуль, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.

Игги, делай по-крупному, как Бигги, скажите, чтоб и дальше подавали бутылки, я откупорю полста, 1
Другие стервы думают, что они крутые?
Не особо.
Она нищебродка — сразу понятно, что мне не подруга.
Мои каблуки по-прежнему высокие: иди или умри,
760 Li, педаль в пол, 2
Я истина божья, а остальные решили лгать,
Другие раздвигают ноги, а я раздвигаю рамки,
И, не-не-не, никто не копает под вас, давалки,
Когда здесь Игги, все забывают про вас, давалки.
Я крута, прихожу сюда,
Вывожу тёлок в расход, цок-цок, ба-бах, это убийственное дело.

Двигаю в клуб с отвязными тёлками,
Стопка сотен, куча полтинников,
Сверхровная, конкретно задам всем жару,
Прибываю на место, порешу всех, мы занимаемся убийственным делом.
Я уничтожаю гордость, я раню чувства, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.
Мой наряд? Он умножит стерв на нуль, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.

Пизи, всех от нас тошнит, для этих дур настали тяжкие времена, для нас это раз плюнуть,
Я первая в своём роде, таких вы ещё не видели.
Мы будем тратить капусту, ведь у нас её много,
Деньги в высоких стопках — пускай сотенные разлетаются.
Можешь ни фига не делать — так и умрёшь нищим,
Пока я пишу хиты с кокосовыми строчками.
Блин, мой размер — Аймакс, ваш — афиша, 3
И не-не-не, никто вы никому не нравитесь, давалки,
Если бы вы горели, я бы даже не помочилась на вас, давалки.
Я крута, прихожу сюда,
Вывожу тёлок в расход, цок-цок, ба-бах, это убийственное дело.

Двигаю в клуб с отвязными тёлками,
Стопка сотен, куча полтинников,
Сверхровная, конкретно задам всем жару,
Прибываю на место, порешу всех, мы занимаемся убийственным делом.
Я уничтожаю гордость, я раню чувства, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.
Мой наряд? Он умножит стерв на нуль, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.

Идеальный наряд, прихожу на место и делаю всем больно,
Как одиннадцатого сентября, я убиваю по 187. 4
Холокост, геноцид, истребляю их эго и гордость,
Кремирую ненависть, убийство совершается у вас на глазах.
Я снимаю все сливки,
Скупаю все бутылки в баре, открывайте
Шампанское, а если эти негры умирают от жажды, чувак, мы закажем катафалк,
Когда свет попадает на мою цепь, вы видите фейерверк.
Я заглушаю негров своей громкостью,
Стреляю в негров крутизной, как Док Холлидей, 5
Я постоянно смолю крепкую травку, бедным неграм вход воспрещён,
Щёлк-щёлк, ба-бах, пиф-паф, это убийственное дело.

Двигаю в клуб с отвязными тёлками,
Стопка сотен, куча полтинников,
Сверхровная, конкретно задам всем жару,
Прибываю на место, порешу всех, мы занимаемся убийственным делом.
Я уничтожаю гордость, я раню чувства, цок-цок, ба-бах, мы занимаемся убийственным делом.
Мой наряд? Он умножит стерв на нуль, цок-цок, ба-бах, мы занимаемсмя убийственны делом.

Неделя в бизнесе: новейшее предприятие Илона Маска

Что нового? (3-9 апреля)

Доля в Twitter и, вкратце, место в совете директоров

Twitter объявил во вторник, что Илон Маск войдет в совет после того, как он купил 9,2% акций компании, что сделало его крупнейшим акционером — но позже вечером в воскресенье компания изменила свое мнение и заявила, что г-н Маск не войдет в совет директоров. Параг Агравал, исполнительный директор Twitter, написал в Твиттере, что г-н Маск сообщил компании в субботу утром, что он больше не будет членом совета директоров.Г-н Маск, активный пользователь Twitter, обратился к г-ну Агравалу перед покупкой акций, чтобы сообщить генеральному директору, что он хочет обсудить улучшения в Twitter, сообщили люди, знакомые с обсуждениями. Г-н Маск, который попал в беду из-за своих собственных твитов, публично раскритиковал Twitter за его политику модерации контента и выступил за алгоритмы с открытым исходным кодом на платформе. В прошлом месяце он спросил своих более чем 80 миллионов подписчиков, хотят ли они иметь возможность редактировать твиты.

Европа запрещает российский уголь

Лидеры Европейского союза в четверг объявили о пятом раунде санкций против России, впервые направленных против энергетики страны.В соответствии с новыми мерами российский уголь будет отключен в течение четырех месяцев, что на месяц дольше, чем предполагалось изначально. Увеличенный срок выхода, а также задержка с решением блока, которое ожидалось в среду, выявили некоторые трудности достижения соглашения между всеми 27 странами-членами и компромиссы, которые могли быть необходимы для таких стран, как Германия. которые больше полагаются на уголь из России. И многие предупреждали ЕС. лидеры заявили, что запрет может нанести больше вреда Европе, чем России, вызвав резкое повышение цен на энергоносители и нанеся ущерб промышленности: Россия поставляет почти половину угля блока.Тем не менее, уголь может быть источником энергии, который легче всего заменить, поскольку Соединенные Штаты, Колумбия и Южная Африка потенциально могут помочь заполнить пробелы в поставках.

Вердикт по делу о мошенничестве

Роджер Нг, бывший банкир Goldman Sachs, был осужден в пятницу по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Он, скорее всего, единственный человек, который предстанет перед судом в Соединенных Штатах в связи со схемой хищения более 4 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния Малайзии 1Malaysia Development Berhad.Во время двухмесячного судебного разбирательства адвокаты г-на Нг пытались представить ключевого свидетеля правительства Тима Лейсснера лжецом. Г-н Лейсснер — еще один бывший банкир Goldman, который признал себя виновным по обвинениям, связанным с его ролью в схеме. Да и сам г-н Лейсснер признался на допросе, что «много лгал» о своей личной жизни и своим коллегам, а также следователям. Но в пятницу присяжные признали г-на Нг виновным по всем пунктам обвинения, которые в совокупности предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Автор схемы, Джо Лоу, скрывается от правосудия и, как полагают, живет в Китае.

Что дальше? (10-16 апреля)

А вы думали, что инфляция была высокой

Индекс потребительских цен за март, который должен быть опубликован во вторник, может показать, что инфляция, которая уже растет самыми быстрыми темпами за 40 лет, движется еще быстрее. В феврале цены выросли на 7,9 процента, в основном из-за более высоких цен на продукты питания и арендной платы. Поскольку в мартовском отчете будет зафиксирован рост цен на газ, который шокировал водителей на заправке, ожидается, что инфляция вырастет еще выше, превысив 8 процентов.Эта цифра является плохой новостью для Федеральной резервной системы, которая, вероятно, будет действовать более агрессивно, чтобы обуздать инфляцию, и для президента Байдена, чей рейтинг одобрения был подорван высокими ценами.

Краткое руководство по программе American Airlines Business Extra — Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Программы лояльности популярны по одной причине: всем нравится получать что-то бесплатно.Но по большей части туристическая лояльность фокусируется на путешественнике. В случае деловых поездок лицо, оплачивающее счет, не пользуется преимуществами традиционных программ для часто летающих пассажиров. Программа American Airlines Business Extra меняет ситуацию, предлагая компании бонусные баллы.

Лучше всего рекомендуется двойное погружение. За каждый рейс путешественник может накапливать мили AAdvantage на своем индивидуальном счете, в то время как пул компании накапливает баллы Business Extra за ту же поездку.Затем менеджер по работе с клиентами может определить, как использовать баллы, будь то компенсация расходов на командировки или вознаграждение сотрудника.

Найдите лучшие кредитные карты для путешествий на 2022 год

Найдите лучшую туристическую кредитную карту для ваших путешествий.

Что такое дополнительный бизнес?

Business Extra — это программа лояльности для малого и среднего бизнеса, предлагаемая American Airlines. В отличие от программы AAdvantage, с которой вы, возможно, знакомы, программа Business Extra предназначена для поощрения компаний за весь пул сотрудников, путешествующих с American Airlines, а не для отдельных путешественников.

Присоединение к Business Extra является бесплатным и предоставляет доступ к различным вознаграждениям, включая бесплатные полеты, повышение класса обслуживания, элитный статус, членство в бизнес-залах и многое другое.

Кто может участвовать в Business Extra?

Большинство компаний США имеют право присоединиться к Business Extra (компании в некоторых других странах, включая Канаду и Мексику, также имеют право на участие). Вам нужно будет включить в свою учетную запись как минимум трех уникальных путешественников.

Несмотря на то, что для участия в программе Business Extra или получения баллов в ней не требуется расходов, для использования баллов в аккаунте вашей компании необходимо потратить не менее 5000 долларов США на квалификационные рейсы в течение предыдущего 12-месячного периода.Поскольку целью программы является поощрение постоянных деловых поездок, это ограничение неудивительно.

Дополнительное присоединение к бизнесу

Регистрация в Business Extra — это простой процесс, который запрашивает адрес вашей компании и веб-сайт, а также собирает личную информацию для менеджера по поездкам в учетной записи (например, вы, турагент или помощник компании).

Получение дополнительных бизнес-баллов

Баллы Business Extra накапливаются по простой формуле: вы получаете 1 балл за каждые 5 долларов США, потраченные на квалификационный авиабилет без учета налогов.Баллы объединяются в единый счет независимо от количества индивидуальных путешественников.

Компания, которая тратит 5 000 долларов США в год на квалификационные рейсы (минимум, необходимый для участия в программе), получит 1 000 баллов Business Extra. Хотя это звучит не так уж и много, этого достаточно для нескольких избранных наград или бесплатного полета в течение двух лет постоянного заработка. Время от времени программа также предлагает специальные предложения для получения бонусных баллов за полеты по определенным маршрутам, которые могут значительно ускорить ваш заработок.

Для начисления баллов билеты на рейсы должны быть оформлены American Airlines, но могут включать рейсы, выполняемые их партнерами British Airways, Iberia, Japan Airlines, или отдельные рейсы, выполняемые Finnair и Qantas. Номер счета Business Extra должен быть указан в бронировании, чтобы баллы начислялись автоматически. Самый простой способ забронировать рейсы партнеров и гарантировать, что они заработают баллы Business Extraa, — это забронировать билеты на бизнес-сайте American Airlines.

Срок действия всех баллов истекает 31 декабря через два календарных года после их заработка, что означает, что у вас, скорее всего, будут баллы, срок действия которых истекает на постоянной основе.В отличие от отдельных миль для часто летающих пассажиров, недавняя активность не продлевает срок действия миль.

Использование дополнительных бизнес-баллов

Business Extra имеет отдельную таблицу вознаграждений от American Airlines AAdvantage, а также несколько вариантов погашения, уникальных для бизнес-программы.

Бронирование бесплатных поездок через Business Extra

Накопив баллы Business Extra, вы можете бронировать бесплатные перелеты рейсами American Airlines, British Airways, Iberia или Japan Airlines. Все поездки должны быть забронированы как туда и обратно.

Цены на бесплатные полеты начинаются с 2000 баллов для внутренних рейсов в даты «PlanAhead». За международный перелет первым классом в любую дату по вашему выбору вы можете заплатить до 25 000 баллов в зависимости от пункта назначения поездки.

Премиальные полеты можно забронировать непосредственно на сайте business.aa.com. В качестве альтернативы баллы можно обменять на проездной сертификат для оплаты будущих поездок. Это может быть отличным способом для сотрудника выбрать предпочтительные варианты поездок, а также хорошим способом выиграть себе больше времени для использования баллов.После того, как ваши баллы будут обменены на сертификат, у вас еще есть целый год, чтобы забронировать поездку.

Преобразование дополнительных бизнес-баллов в мили AAdvantage

Если вы предпочитаете использовать вознаграждения через индивидуальную учетную запись AAdvantage, вы можете конвертировать баллы Business Extra в мили AAdvantage в соотношении 1:6 (1000 баллов Business Extra = 6000 миль AA).

В большинстве случаев дешевле заказать бесплатный проезд напрямую через Business Extra, чем конвертировать баллы в мили.Тем не менее, программа AAdvantage включает в себя несколько дополнительных авиакомпаний-партнеров и гибкость премий в одну сторону. Кроме того, конвертация баллов может быть хорошим вариантом, если у вас есть небольшой баланс, который в противном случае истечет.

Используйте дополнительные бизнес-баллы для повышения класса обслуживания на платных рейсах

Активация бизнес-класса Дополнительные баллы за повышение класса обслуживания до вашего рейса могут быть отличным преимуществом, хотя это и не обязательно беспроигрышный вариант. Как и в случае со всеми повышениями класса American Airline, эти сертификаты действительны только при покупке соответствующих тарифов и наличии определенного подтверждаемого места для повышения класса обслуживания.

Путешественникам, уже знакомым с общесистемными обновлениями, эти подробности могут показаться второй натурой. Тем не менее, есть определенная кривая обучения, чтобы убедиться, что вы действительно сможете использовать награды за обновление.

При условии, что вы готовы изучить все тонкости программы, односегментное повышение начинается с 650 баллов Business Extra.

Использование дополнительных бизнес-баллов для доступа в Admirals Club

Один из самых дешевых вариантов обмена: участники могут обменять всего 300 баллов Business Extra на однодневный пропуск Admirals Club.

Для ежегодного использования Admirals Club требуется 3300 баллов Business Extra для одного назначенного путешественника.

Использование дополнительных бизнес-баллов для получения статуса American Airlines

Программа Business Extra позволяет обменивать баллы на статус Gold или Platinum. Баллы начисляются по фиксированной ставке, независимо от того, насколько близок к достижению статуса отдельный участник, по цене 3200 баллов для Gold или 6600 баллов для Platinum.

Используйте дополнительные баллы Business для оплаты углеродных компенсаций

Последний вариант погашения Business Extra — использование баллов для компенсации выбросов углерода через некоммерческую организацию Cool Effect.Одно тоннажное смещение доступно за 300 пунктов.

Найдите лучшие кредитные карты для путешествий на 2022 год

Найдите лучшую туристическую кредитную карту для ваших путешествий.

Итог

Не все компании могут претендовать на новое членство Business Extra, но для тех, кто это делает, это безболезненный способ заработать дополнительные вознаграждения за каждый рейс в дополнение к милям AAdvantage, которые зарабатывает каждый отдельный путешественник. Выплаты начинаются всего с 300 баллов (1500 долларов США на авиабилеты), поэтому вам не потребуется много времени, чтобы узнать немного больше.

Аудиозаписи разговоров российских военных об убийствах и изнасилованиях украинцев: CNN

 • Украинские официальные лица заявили, что перехватили радиопереговоры российских сил.
 • В аудиозаписях, опубликованных CNN, есть кадры, в которых войскам приказано убивать мирных жителей.
 • В другом ролике кто-то сообщает, что трое солдат изнасиловали 16-летнюю девушку.
LoadingЧто-то загружается.

украинских чиновников заявили, что перехватили тревожные радиопередачи российских солдат, говорящих об убийствах и изнасилованиях мирных жителей.

Аудиоклипы, которые были получены и опубликованы CNN, включают приказы убивать мирных жителей и обсуждение изнасилования 16-летнего подростка российскими войсками. Неясно, кто именно говорит на записи, но украинские официальные лица заявили, что это между российскими солдатами и их командирами.

«Мимо проехала машина, но я не уверен, была ли это машина или военная машина. Но из рощи вышли два человека, одетые как гражданские», — сказал по радио один солдат, согласно переводу CNN. .

«Убей их всех, черт возьми», — ответил второй человек.

Первый солдат начинает протестовать, говоря, что деревня состоит из мирных жителей, на что второй человек отвечает: «Что с тобой? Если есть мирные жители, убей их всех.»

Украина обвинила Россию в преднамеренных нападениях на мирных жителей, что Кремль отверг. Международные лидеры призвали провести расследование в отношении России и ее президента Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

Звонки стали громче после вывода российских войск районов вокруг Киева, раскрывая освобожденные украинские города, которые утверждают, что российские войска совершили против них зверства, в том числе убийства и изнасилования мирных жителей.Одна женщина из села Шевченково заявила, что российские войска убили ее мужа и неоднократно насиловали ее — обвинения украинских чиновников расследование.

Перехваченная аудиозапись, опубликованная CNN, также включала рассказ российского солдата из танкового полка женщине по радио о том, что трое солдат изнасиловали 16-летнюю девушку.

«Наши танкисты?» — спросила женщина.

После того, как солдат ответил «да», женщина сказала: «Бля».

Одни из самых страшных обвинений поступили из Бучи, города недалеко от Киева, где после отступления российских войск возле церкви было обнаружено массовое захоронение.Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что многие украинцы задаются вопросом, «сколько там бучей», добавив, что до сих пор неизвестно, что произошло в некоторых небольших городах.

«Некоторые города полностью разрушены», — сказал Зеленский. «Некоторых городов просто больше не существует — ни домов, ни людей. Я не знаю, что мы там найдем».

Кевин Маккарти отвергает призывы законодателей Республиканской партии к импичменту Байдену

 • Ряд законодателей Республиканской партии призвали президента Джо Байдена объявить импичмент.
 • Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил в воскресенье, что не планирует продвигать импичмент.
 • «Мы верим в верховенство закона», — сказал Маккарти о республиканцах.
LoadingЧто-то загружается.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти в воскресенье отклонил вопрос о том, планирует ли он представить статьи об импичменте президенту Джо Байдену, несмотря на то, что другие члены его партии недавно выдвинули эту идею.

Маккарти давал интервью телеканалу Fox News в воскресенье утром, когда ведущая Мария Бартиромо показала отрывок члена палаты представителей от Республиканской партии Грега Мерфи, который заявил, что, по его мнению, Байден совершил преступления, заслуживающие импичмента. Мерфи добавил, что некоторые члены Конгресса не решаются объявить импичмент, потому что не доверяют вице-президенту Камале Харрис.

Затем Бартиромо спросил Маккарти, рассматривает ли он возможность импичмента.

«Послушайте, мы узнали, что демократы использовали импичмент по политическим причинам.Мы верим в верховенство закона. Мы не собираемся выбирать только потому, что у кого-то есть власть», — сказал Маккарти, добавив, что «в любой момент, если кто-то нарушит закон», может быть рассмотрен вопрос об импичменте, «но мы не собираемся использовать его в политических целях».

—Aaron Rupar (@atrupar) 10 апреля 2022 г.

 

Бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался импичменту: сначала в 2019 году по обвинению в том, что он отказывался от помощи Украине в личных политических целях, а затем в 2021 году по обвинению в подстрекательстве к восстанию.Первый импичмент Трампа был проведен по партийной линии, но 10 республиканцев в Палате представителей проголосовали вместе с демократами за импичмент Трампу из-за беспорядков в Капитолии.

Другие республиканские законодатели призвали объявить импичмент Байдену, включая представителей Мэдисон Коуторн и Марджори Тейлор Грин.

Новая эра начинается в Warner Bros., возвращение к своим истокам в сфере развлечений

«Успех — это творческий талант перед экраном и за экраном, а также борьба и борьба за создание культуры, поддерживающей это творческое видение», — сказал г-н .— сказал Заслав, объявляя о поглощении. На протяжении большей части прошлого года он восхвалял богатое наследие студии, неоднократно отдавая дань уважения Джеку, Гарри, Сэму и Альберту Уорнерам, «братьям, с которых все началось».

В пятницу г-н Заслав рассказал о своем стремлении «мечтать по-крупному и мечтать смело» в электронном письме, разосланном своим новым сотрудникам. «Аллилуйя», — сказал один из менеджеров Warner Bros. в текстовом сообщении после этого. Другой руководитель студии, разговаривая по телефону, сказала, что собирается на «дикий» шопинг, чтобы отпраздновать это событие, добавив: «Голливуд вернулся, детка.

Другие не были так уверены. Г-н Заслав считается инсайдером индустрии развлечений, поскольку он 15 лет руководил гигантом кабельного телевидения Discovery, а до этого работал в NBCUniversal. Но опыта в кино у него мало. Слияние также сопряжено с захватывающим дух долгом — около 55 миллиардов долларов, — который придется выплатить, даже если стоимость контента возрастет. Г-ну Заславу придется принимать непростые решения о том, как распределять ресурсы. Сколько денег следует тратить на производство фильмов и маркетинг? В какой степени студии следует снимать фильмы для эксклюзивного показа в кинотеатрах? Следует ли еще больше сместить акцент на поставку фильмов для HBO Max, потокового сервиса компании?

Под руководством г-жи Сарнофф Warner Bros. сократила годовой объем производства кинотеатров почти вдвое и построила сборочную линию для прямой трансляции. «Старые добрые времена ушли навсегда», — заявил в пятницу один кинопродюсер, связанный с Warner.

Голливуд в целом находится в похожем состоянии ума: оптимизм в отношении будущего кино в одну минуту, пессимизм в следующую. Есть свидетельства того, что театры, наконец, оправляются от пандемии. На выходных «Ежик Соник 2» с рейтингом PG собрал в Северной Америке огромные 71 миллион долларов, что стало самой большой суммой открытия для фильма Paramount с 2014 года, в то время как «Бэтмен» (Warner Bros.) увеличил продажи билетов на 6,5 млн долларов, а общая сумма блокбастеров на внутреннем рынке составила 359 млн долларов с момента прибытия 4 марта. Его криминальный триллер «Скорая помощь» (Universal) собрал всего 8,7 миллиона долларов от продаж билетов. В другом обломе «Морбиус» (Sony) рухнул во второй уик-энд, собрав 10,2 миллиона долларов в США и Канаде, что на 74 процента меньше.

Новости бизнеса и финансов: NPR

Новости бизнеса и финансов: NPR

Деловые и финансовые новости Найдите последние деловые новости с отчетами об Уолл-стрит, процентных ставках, банковском деле, компаниях и США.С. и мировые финансовые рынки. Подпишитесь на подкаст «Бизнес-история дня».

Генеральный директор Tesla Илон Маск выступает на официальном открытии нового завода по производству электромобилей Tesla 22 марта 2022 года недалеко от Грюнхайде, Германия. Пул / Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Пул / Getty Images

Беррки, реабилитированный ламантин, готовится к выпуску обратно в дикую природу в Центре наблюдения за ламантинами на электростанции Tampa Electric Big Bend в Аполло-Бич, Флорида. Алекси Горовиц-Гази/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Алекси Горовиц-Гази/NPR
Как ламантины попали в горячую воду

Бывший исполнительный директор Goldman Sachs Роджер Нг (в центре) покидает федеральный суд Бруклина вместе с адвокатом Марком Агнифило 6 мая 2019 года в Нью-Йорке.В пятницу Нг был признан виновным во взяточничестве и других обвинениях в коррупции, обвиняя его в участии в схеме на 4,5 миллиарда долларов, направленной на обыск государственного инвестиционного фонда Малайзии. Мэри Альтаффер/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Мэри Альтаффер/AP

Вид на место после ракетного удара по железнодорожной станции в пятницу в Краматорске, восточная Украина.По словам украинских официальных лиц, которые обвинили Россию в нападении на ключевой эвакуационный узел, погибли не менее 50 человек. Андреа Каррубба/Агентство Анадолу через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Андреа Каррубба/Агентство Анадолу через Getty Images

Пристенная кровать Bestar размера «queen-size» является частью отзыва. Комиссия по безопасности потребительских товаров США скрыть заголовок

переключить заголовок Комиссия по безопасности потребительских товаров США

Уилл Смит не может посещать какие-либо мероприятия или программы Академии после того, как ударил Криса Рока. АП скрыть заголовок

переключить заголовок АП
Академия отстранила Уилла Смита на 10 лет за пощечину Крису Року

Дети президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова стали последними объектами западных санкций. Алексей Никольский/Pool/AFP через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Алексей Никольский/Pool/AFP через Getty Images

Рабочие пашут пшеницу в селе Гусаков на западе Украины в конце прошлого месяца.На Россию и Украину приходится большой процент мирового экспорта пшеницы. Нариман Эль-Мофти/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Нариман Эль-Мофти/AP

Экипаж SpaceX сидит в космическом корабле Dragon в пятницу на мысе Канаверал, штат Флорида., перед их запуском на Международную космическую станцию. SpaceX через точку доступа скрыть заголовок

переключить заголовок SpaceX через точку доступа

Визуализация, предоставленная Universal Parks & Resorts, показывает планируемую застройку в округе Ориндж, штат Флорида., включая доступное жилье. Юниверсал Парки и Курорты скрыть заголовок

переключить заголовок Юниверсал Парки и Курорты

Ипотечные ставки по 30-летним кредитам с фиксированной процентной ставкой на этой неделе превысили 5%.Это увеличивает стоимость покупки дома и делает домовладение недоступным для большего числа людей. Стивен Сенн/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Стивен Сенн/AP
Ипотечные ставки только что достигли 5%.Вот насколько дороже становится домовладение

(Фото Джейсона Кемпина/Getty Images для Capital Concerts) Джейсон Кемпин / Getty Images для Capital Concert скрыть заголовок

переключить заголовок Джейсон Кемпин / Getty Images для Capital Concert
Страхование музыкальных площадок во время пандемии

Грузовики выстраиваются в очередь в декабре.1, чтобы загружать контейнеры из штабеля на Норфолкском международном терминале в Норфолке, штат Вирджиния. Работники Walmart, которые когда-то разгружали грузовики, теперь имеют возможность управлять ими благодаря новой программе обучения компании. Стив Хелбер/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Стив Хелбер/AP

Федеральное правительство начинает прогнозировать влияние изменения климата на бюджет.Ущерб, нанесенный ураганом, является серьезным фактором, который к 2100 году может привести к дополнительным расходам на ликвидацию последствий стихийных бедствий в прибрежных районах на сумму до 94 миллиардов долларов в год. Томас Ши / AFP через Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Томас Ши / AFP через Getty Images
Как зеленые законы мешают зеленым проектам
Раздаточный материал / изображения через Getty Images
Проблема безудержной инфляции в Турции

Внутренне перемещенные лица прибывают в центр в Запорожье, к северо-западу от Мариуполя, в среду. Бюлент Килич/AFP/Getty Images скрыть заголовок

переключить заголовок Бюлент Килич/AFP/Getty Images
Encore: генеральный директор Starbucks снова вернулся. На этот раз все по-другому
Йоханнес Эйзеле /AFP через Getty Images

Белоголовый орлан показан в 2020 году в Филадельфии.ESI Energy, дочерняя компания NextEra Energy, была приговорена к испытательному сроку и выплате более 8 миллионов долларов в виде штрафов и возмещения ущерба после того, как за последнее десятилетие на ее ветряных электростанциях в восьми штатах было убито не менее 150 орлов. Крис Сагола/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Крис Сагола/AP

Загрузить больше историй

Сравнить все планы Microsoft 365

Эта функция частично включена

Проводите собрания по сети и видеозвонки с участием до 300 человек с помощью Microsoft Teams 5

Общайтесь со своей командой с рабочего стола или в дороге с помощью Microsoft Teams

Объедините все чаты, собрания, файлы и приложения вашей команды, чтобы вы могли легко подключаться и сотрудничать из одного места с помощью Microsoft Teams

Создавайте сайты групп для обмена информацией, содержимым и файлами в интрасети с помощью SharePoint

.

Присоединяйтесь к собраниям на ходу с телефонным номером с помощью аудиоконференций

Проводите веб-семинары, которые включают страницы регистрации участников, подтверждения по электронной почте и отчеты

Веб-версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote

В комплекте

В комплекте

В комплекте

Всегда актуальные версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote для iOS и Android на 5 мобильных устройствах и 5 планшетах 6

Совместное редактирование в режиме реального времени, позволяющее нескольким пользователям одновременно работать над одним и тем же документом

Эта функция частично включена

Эта функция частично включена

Хостинг электронной почты с почтовым ящиком на 50 ГБ

Используйте собственное доменное имя (например, вашеимя@вашакомпания.ком)

Электронная почта бизнес-класса на мобильных устройствах, планшетах, настольных компьютерах и в Интернете с помощью Exchange

Управляйте своим календарем, делитесь доступным временем встреч, планируйте встречи и получайте напоминания

Планируйте встречи и с легкостью отвечайте на приглашения, используя общие календари

Настройка электронной почты новых пользователей, восстановление удаленных учетных записей, создание пользовательских сценариев и многое другое из любого места

Включение больших облачных архивов и политик долгосрочного хранения с помощью Exchange Online Archiving

1 ТБ хранилища OneDrive для хранения файлов и обмена ими

Работайте с файлом и сохраняйте его непосредственно в OneDrive или SharePoint; ваши изменения обновляются на ваших синхронизированных устройствах

Делитесь файлами с внешними контактами, предоставляя доступ или гостевые ссылки

Безопасно обменивайтесь документами и отправляйте электронные письма, чтобы только те, у кого есть соответствующие разрешения, могли получить доступ к информации

Доступ и синхронизация файлов на ПК или Mac и мобильных устройствах

Эта функция частично включена

Эта функция частично включена

Эта функция частично включена

Эта функция частично включена

Защитите свою электронную почту от спама, вредоносных программ и известных угроз с помощью Exchange Online Protection

Соответствует основным международным, региональным и отраслевым стандартам и условиям и содержит более 1000 элементов управления безопасностью и конфиденциальностью

Контролируйте, кто и когда имеет доступ к вашей бизнес-информации с помощью групп безопасности и настраиваемых разрешений

Создайте политики паролей, требующие от пользователей сброса паролей через определенное количество дней.

Защитник Майкрософт для бизнеса

Microsoft выступает в качестве обработчика данных

Microsoft действует как контроллер данных

Круглосуточная телефонная и онлайн-поддержка

Будьте спокойны с 99.9% финансовая гарантия безотказной работы

Лицензия для коммерческого использования

Эта функция частично включена

Собирайте отзывы своих клиентов и сотрудников с помощью Microsoft Forms

Создание, редактирование, совместное использование и совместное создание профессиональных диаграмм и блок-схем с помощью Microsoft Visio для Интернета

Планирование расписаний и ежедневных задач с помощью Microsoft Teams

Отслеживайте информацию и работу, которая наиболее важна для вашей команды, с помощью Microsoft Lists

Упростите для ваших клиентов планирование встреч и управление ими с помощью Microsoft Bookings

Полностью установленные и всегда актуальные версии Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote для Windows или Mac (плюс Access и Publisher только для ПК)

Каждый пользователь может установить приложения Office не более чем на 5 ПК или компьютеров Mac 6

Помогите защититься от сложных угроз, скрытых во вложениях электронной почты и ссылках, и получите передовые средства защиты от угроз нулевого дня, программ-вымогателей и других сложных вредоносных программ с помощью Microsoft Defender для Office 365

Удаленное удаление корпоративных данных с утерянных или украденных устройств с помощью выборочной очистки в Intune

Ограничение копирования или сохранения информации о компании в неавторизованных приложениях и расположениях с помощью защиты приложений для мобильных приложений Office

Контролируйте, кто имеет доступ к информации компании, применяя такие ограничения, как не копировать и не пересылать с помощью управления правами на доступ к данным

Применение политик, обеспечивающих защиту от угроз до взлома в Windows 11 и Windows 10 с возможностями сокращения направлений атак и защиты от эксплойтов

Обеспечьте защиту от вредоносных программ, чтобы защитить свои устройства с Windows 11 и Windows 10 от вирусов, шпионских программ и других вредоносных программ с помощью антивирусной программы Microsoft Defender

.

Настройка функций и параметров безопасности на ПК с Windows 11 и Windows 10 и мобильных устройствах под управлением iOS или Android® с помощью простого в использовании мастера настройки

Используйте упрощенные элементы управления для управления политиками, применяемыми к ПК с Windows 11 и Windows 10

Автоматически развертывать приложения Office на ПК с Windows 11 и Windows 10

Настройте свои компьютеры для автоматической установки обновлений Office, Windows 11 и Windows 10

Применение политик безопасности для защиты бизнес-данных на всех ваших устройствах, включая iOS, Android ® и ПК с Windows с управлением мобильными устройствами из Intune

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *